สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และลงลูกรังถนนหน้าคุ้ม 1 ม.7


สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และลงลูกรังถนนหน้าคุ้ม 1 ม.7

22/10/2018

1163

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล