สรุปการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สรุปการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24/10/2018

566

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล