ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนน คสล. อต.ถ.36-006


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

14/12/2018

346

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล