ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

19/12/2018

317

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล