ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) หมู่ที่ 7


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

21/12/2018

339

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล