ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (คลองหนองยายทิพย์ ม.9)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

24/12/2018

383

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล