ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอย2 เลียบคลองน้ำโจน ม.5


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอย 2 เลียบคลองน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

26/12/2018

341

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล