ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6, 7, 8, 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

21/01/2019

347

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล