ประกาศเทศบาลตำบลพระสเด็จ เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6, 7, 8 และ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ประกาศเทศบาลตำบลพระสเด็จ เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6, 7, 8 และ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

08/02/2019

335

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล