ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง

26/02/2019

303

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล