ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่


ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่

03/04/2019

322

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล