ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 
          ในวันนี้ (ในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐ ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรรตำบลพระเสด็จ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ 

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล